FIRMA

Prace geologiczno-inżynierskie i badania geotechniczne są istotnym etapem każdej inwestycji. W wyniku tych badań uzyskujemy informacje dotyczące rodzaju i jakości podłoża gruntowego. Otrzymujemy również pełną charakterystykę warunków posadowienia budowli uwzględniającą własności fizyczno-mechaniczne podłoża oraz warunki wodne.

Oferowane przez firmę Sebastian Jarosz GEOSERWIS usługi charakteryzują się fachowością, profesjonalnym wykonaniem, wykorzystaniem pełnej gamy nowoczesnych metod badawczych oraz krótkim terminem realizacji, na czym zależy Inwestorom.

W przypadku zakupu nieruchomości gruntowej lub zamiaru budowy obiektów budowlanych, wykonanie wstępnych badań geotechnicznych jest niewielkim kosztem, w stosunku do korzyści jakie ze sobą niosą.

W wyniku poczynionych prac możliwe jest zaoszczędzenie znacznych kwot związanych z właściwym zaprojektowaniem posadowienia obiektu oraz ewentualną zmianą koncepcji zagospodarowania terenu lub wycofania się z transakcji.

Geologia – geotechnika

USŁUGI

Geologia – geotechnika

Geoserwis oferuje profesjonalne usługi z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki. Wykonujemy dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje, ekspertyzy i opinie geotechniczne, wstępne oceny warunków gruntowo-wodnych a także projekty prac geologicznych. 

Rozpoznanie warunków geologicznych przeprowadzamy na podstawie wierceń otworów badawczych, z zastosowaniem wiertnic obrotowych, młotów udarowych – przy użyciu próbników przelotowych RKS (metoda pozwala na wykonanie bardzo dokładnego profilu litologicznego) oraz systemem ręcznym (głównie w miejscach trudno dostępnych). 

Informacje uzyskaną wierceniami uzupełniamy danymi wynikającymi z sondowań dynamicznych, badań laboratoryjnych próbek gruntów i wody gruntowej oraz obliczeń inżynierskich. Współpracujemy z przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi zajmującymi się specjalistycznymi pracami polowymi oraz badaniami laboratoryjnymi.

OFERTA

Oferta firmy GEOSERWIS kierowana jest do Biur Projektowych, Inwestorów oraz Odbiorców Indywidualnych. Szeroka gama proponowanych przez nas usług umożliwia nam współpracę z Podmiotami o zróżnicowanym profilu, powiązanymi z branżą budowlaną czy projektową.

Wykonujemy badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne na terenie całego kraju.

Geologia – geotechnika

CENNIK

Z uwagi na specyfikę oferowanych prac i nieszablonowość przedstawianych nam zadań wycenę każdego z tematów przeprowadzamy indywidualnie, na podstawie przesłanych przez Państwa danych technicznych inwestycji oraz charakterystyki położenia terenów przeznaconych pod inwestycję.

KONTAKT

Biuro

Administratorem danych osobowych jest firma GEOSERWIS – Sebastian Jarosz z siedzibą przy ul. Obozowej 57, 30-383 Kraków.
Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgognie z polityką prywatności